Selecteer een pagina

Stichting Circulair Bouwen

De Stichting Circulair Bouwen staat voor een systeemaanpak om doorbraken te realiseren in het sluiten van materiaalkringlopen in de bouwsector (bouw, gww, inrichting, energie en gebiedsontwikkeling). Hierbij streven we naar een herbestemming die gelijkwaardig is aan de oorspronkelijke bestemming. De Stichting Circulair Bouwen werkt samen met de Radboud Universiteit, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Stichting Agrodome plus de ketenpartners uit de bouw en maakindustrie samen aan het realiseren van nieuwe, duurzame samenwerkingsverbanden en daarmee nieuwe circulaire producten en processen binnen het bouwproces. De Stichting Circulair Bouwen adviseert en begeleidt partijen afkomstig uit alle geledingen van de bouw, zoals...

Op weg naar een Nationale Grondstoffenbank!

Op weg naar een Nationale Grondstoffenbank! De Stichting Circulair Bouwen, aangesloten bij Cirkelstad, en Madaster werken samen aan het realiseren van een Nationale Grondstoffenbank. Lees en download ons persbericht hier. Wij roepen partijen met ambitie op - het...

Lees meer

Cirkelstad Arnhem Nijmegen: mooie start!

Na enkele maanden van voorbereiding kwamen op woensdag 6 juli 2016 maar liefst 26 enthousiaste genodigden bijeen voor de aftrap van Cirkelstad Arnhem Nijmegen. De deelnemers waren afkomstig uit bijna alle schakels van de bouwketen. Het verslag kunt u hier lezen. In...

Lees meer

Volg ons op Twitter

Lees meer berichten