Circulaire Weginfrastructuur
Nieuwsbrief 13, 4 februari 2020.
SlotcongresBanner23

Fietsen is schoon, duurzaam en gezond. Fietsen is noodzakelijk voor leefbare steden, een vitaal platteland en het behalen van onze klimaatdoelstellingen. Helaas worden bij de aanleg van fietspaden veel grondstoffen gebruikt en komt er veel CO2 vrij. Dat wringt en dat botst met onze nationale circulaire doelstellingen. Kortom, dat moet (en kán!) anders. En wij gaan dat oppakken.


Samen werken aan circulaire fietsinfrastructuur, gratis brochure.
Gratis brochure over onze ervaringen om te komen tot circulaire fietsinfrastructuur. Na 2 jaar hard werken weten we nu aan welke knoppen we moeten draaien. En hoe we verder gaan in de vorm van het Living Lab Circulaire fietsinfrastructuur, systematisch en integraal, waarbij het bevorderen van fietsmobiliteit en circulaire fietsinfra (toplaag, ondergrond, bermen, maar ook straatmeubilair, verkeersborden, ICT-oplossingen, etc.) hand in hand gaan. Met aandacht voor veiligheid, fietsgemak, beleving en educatie.
Overheden, bedrijven, onderwijsinstellingen en ngo’s kunnen zich vanaf nu aanmelden om mee te doen, zowel uit Oost-Nederland als uit overige regio’s.
Wilt u op de hoogte blijven, meld u zich dan aan voor onze gratis e-mail nieuwsbrief, via de knop rechtsboven op de Homepage van Stichting Circulair Bouwen. Daar kunt u ook de brochure downloaden (linksboven).
www.circulairbouwen.org
Minder duurzaam: er is ook een kleine oplage in druk beschikbaar. Mail hiervoor even naar info@circulairbouwen.org. Deze is ook bij andere partners verkrijgbaar, zie svp de logo's hieronder.
Efropartners

Contact

U staat op onze verzendlijst vanwege eerdere contacten met ons. Fijn als u mogelijke collega’s op dit project wilt attenderen. Indien u per abuis deze nieuwsbrief ontvangt, dan onze excuses. Afmelden of gegevens wijzigen is heel gemakkelijk: zie beide links onderaan. Aanmelden als nieuwe abonnee: ga dan naar de website www.circulairbouwen.org (vervolgens: rechter kolom, bijna bovenaan).
Kwakkenbergweg 168, 6571 GB Berg en Dal
Telefoon: 06 41 27 40 56 (Maarten Barckhof) en 06 48 15 95 26‬ (Ron van Wijk).
www.circulairbouwen.org
info@circulairbouwen.org
twitter youtube website linkedin email