Circulaire Weginfrastructuur
Nieuwsbrief 14, 15 maart 2020

Inhoud:

  • bestuurswisseling
  • nieuwe bestuurders en medewerkers gezocht
  • subsidienieuwtjes
  • 3 artikelen
  • circulaire fietsinfrastructuur

bestuurswisseling

Per 16 maart 2020 zal Ing. Eur.Ing. Ron van Wijk, MBA(MSM) zich terugtrekken als bestuurslid van de Stichting Circulair Bouwen. Hij zal worden vervangen door de heer Peter Philipsen die per deze datum zijn taken overneemt.
Ron stond, samen met Maarten Barckhof, ruim twee jaar geleden aan de wieg van de Stichting Circulair Bouwen. Sindsdien heeft de Stichting op tal van terreinen van zich laten horen. Zo zijn er talrijke lezingen en events georganiseerd, zijn er artikelen geschreven in vaktijdschriften, zijn er samenwerkingsverbanden tussen partijen met circulaire ambities ontstaan en is concreet bijgedragen aan de realisatie van diverse circulaire projecten (waarvoor ook prijzen zijn ontvangen). De Stichting is Ron in dit verband zeer erkentelijk voor zijn inzet. Ron blijft overigens zijn focus houden op technisch inhoudelijke aspecten van circulair bouwen, echter gaat zich vanuit zijn bedrijf GFSC Consultants and Engineers BV meer richten op de daadwerkelijke praktische implementatie hiervan binnen organisaties.
ronbloemenKK

SCB zoekt een of meer bestuurders en medewerkers

Heb je belangstelling om mee te werken aan circulaire, duurzame en groene projecten, stuur dan een e-mailtje naar info@circulairbouwen.org en dan nemen wij spoedig contact met je op.

Subsidie-nieuwtjes

1. De subsidieregeling Circulaire ketenprojecten bij RVO gaat binnenkort open (9 april).
Het budget wordt uitgegeven op volgorde van binnenkomst van de aanvragen, dus wees er op tijd bij! Stichting Circulair Bouwen sluit zich graag bij nieuwe ketenprojecten aan. Schroom niet om hiervoor contact op te nemen. Samen staan we sterk(er)!
Klik HIER voor meer informatie over deze regeling.
2. De nieuwe regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) gaat open met € 65 miljoen. De vooraanmelding hierbij moet uiterlijk op 20 april worden ingediend bij RVO. Ook hier geldt: overleg met SCB voor meer kansen en synergie. Klik HIER voor meer informatie.
3. Nieuws uit Europa: het New Circular Economy Action Plan. Klik HIER voor meer informatie.

Artikelen op LinkedIn

Circulair of niet?
(link)
Eh, duurzaam...?
(link)
Weg met Zork!
(link)
SlotcongresBanner23
Fietsen is schoon, duurzaam en gezond. Fietsen is noodzakelijk voor leefbare steden, een vitaal platteland en het behalen van onze klimaatdoelstellingen. Helaas worden bij de aanleg van fietspaden veel grondstoffen gebruikt en komt er veel CO2 vrij. Dat wringt en dat botst met onze nationale circulaire doelstellingen. Kortom, dat moet (en kán!) anders. En wij gaan dat oppakken in de vorm van een Living Lab.

Samen werken aan circulaire fietsinfrastructuur is gratis te downloaden op: www.circulairbouwen.org
Samenwerkende Partnerskopie

Contact

U staat op onze verzendlijst vanwege eerdere contacten met ons. Fijn als u mogelijke collega’s op dit project wilt attenderen. Indien u per abuis deze nieuwsbrief ontvangt, dan onze excuses. Afmelden of gegevens wijzigen is heel gemakkelijk: zie beide links onderaan. Aanmelden als nieuwe abonnee: ga dan naar de website www.circulairbouwen.org (vervolgens: rechter kolom, bijna bovenaan).
Kwakkenbergweg 168, 6571 GB Berg en Dal
Telefoon: 06 41 27 40 56 (Maarten Barckhof, voorzitter)
www.circulairbouwen.org
info@circulairbouwen.org
twitter youtube website linkedin email