Circulaire Weginfrastructuur
Nieuwsbrief 03a, 13 februari 2019.
In onze vorige nieuwsbrief nr. 03 waren een paar teksten verwisseld. Hierbij de juiste, gecorrigeerde versie nr 03a. Wilt u de oude versie svp deleten?
Onze welgemeende excuses voor het ongemak!
Circulair bouwen: de uitdagingen zijn groot en de ambities zijn fors. Er wordt veel gesproken en gestudeerd, maar bedrijven, opdrachtgevers en overheden zijn nog erg afwachtend. Dat moet anders en dat kán ook anders!

Congressen en events: Cases uit de praktijk met úw inbreng
Daarom organiseert Stichting Circulair Bouwen in 2019 een serie thema-bijeenkomsten met experts uit de praktijk. De eerste vijf thema’s zijn nu bekend. De insteek is heel praktisch: we helpen opdrachtgevers, (mkb)bedrijven en overheden op weg en stimuleren hen om concrete stappen te gaan zetten op weg naar een circulaire economie.
Wij roepen u op, om vooraf met vragen en cases te komen. Bij ieder event zijn experts aanwezig en zij zullen uw input zoveel mogelijk behandelen.
Om zoveel mogelijk bij uw wensen en de actuele ontwikkelingen aan te sluiten zullen we de programma-opzet pas kort voor een event publiceren.

We hopen u op een van onze events te ontmoeten! We wensen u een fijn, leerzaam en circulair 2019!
Save the date

1. Congres: Juridische risico’s en kansen voor circulair bouwen.

Donderdag 11 april 2019.
Aanmelden is nu mogelijk!
U kunt nu al vragen en cases inbrengen.
We willen met u ingaan op de mogelijkheden die het (bouw)recht opdrachtgevers en (MKB)bedrijven biedt om te experimenteren, circulaire projecten tot stand te brengen en daarbij tegelijkertijd de risico’s zoveel mogelijk te beperken. De nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen en de (herziene) Aanbestedingswet 2012 bieden misschien meer ruimte dan u zou denken. Van welke praktijkcases en jurisprudentie kunnen lessen worden geleerd? Verder kijken we naar de mogelijkheden die er zijn binnen het bestuursrecht en het zakenrecht, het sluiten van contracten en eventueel andere rechtsgebieden.

Organisatie: Stichting Circulair Bouwen, Stichting Kiemt en Circles,
in samenwerking met de experts van Nysingh advocaten en notarissen.
Datum en tijd: 11 april 2019, van 14.00 - 17.00 uur
Locatie: Huis van de Provincie Gelderland, Markt 11, 6811 CG Arnhem
Entree: gratis.
Aanmelden, meer informatie en cases inbrengen: info@circulairbouwen.org
Save the date

2. Congres: Circulariteit en financiën in de infrasector.

Maandag 13 mei 2019.
Aanmelden is nu mogelijk!
U kunt nu al vragen en cases inbrengen.
Welke circulaire business-modellen zijn kansrijk, hoe kunnen circulaire projecten worden gefinancierd? Products-as-a-service zijn in opkomst, een uitdaging is de financiering. Welke invloed hebben hergebruik van materialen en restwaarde op financieringsmogelijkheden? Kan een overheid een weg of de herinrichting van een woonwijk via lease financieren? Tevens wordt aandacht besteed aan do’s en dont’s voor overheid/bedrijven die overwegen circulair te gaan bouwen.

Organisatie: Stichting Circulair Bouwen, in samenwerking met
de experts van Rabobank Real Estate Finance.
Datum en tijd: 13 mei 2019, van 14.00 - 17.00 uur
Locatie: Huis van de Provincie Gelderland, Markt 11, 6811 CG Arnhem
Entree: gratis.
Aanmelden, meer informatie en cases inbrengen: info@circulairbouwen.org

3. Circulair bouwen kan alleen samen,
maar... hoe doe je dat nu precies?

De datum is binnenkort bekend.

Deze bijeenkomst gaat in op de best practices hoe je co-creatie effectief kan maken en het menselijke en natuurlijke kapitaal beter kan benutten. Aan de hand van praktijkvoorbeelden zullen de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het gebied van co-creatie binnen het thema circulariteit gepresenteerd worden. Wat zijn bijvoorbeeld de belangrijkste faal- en succesfactoren? Hoe organiseer je met overheden, eindgebruikers,
marktpartijen en kennisinstellingen een innovatietraject?
Tijdens deze bijeenkomst presenteren we enkele belangrijke principes en praktische tools om gezamenlijk circulaire doelstellingen te behalen.


Organisatie: Stichting Circulair Bouwen samen met
hoogleraren en onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen.
Nadere informatie: volgt binnenkort.
Contact: info@circulairbouwen.org

4.Tools voor circulair bouwen:
Weet wat u meet.

De datum is binnenkort bekend.

Bij aanbestedingen is het heel belangrijk om te kunnen onderbouwen hoe circulair een bouwoptie is en waarom, zowel tijdens het proces in bouwteams en bij de verantwoording achteraf. Er zijn diverse tools waarmee circulariteit gemeten wordt, en er zijn er meerdere in ontwikkeling, bijvoorbeeld vanuit het platform CB ‘23. Zowel aanbestedende organisaties als aannemers gaan in toenemende mate met tools voor circulair bouwen werken of te maken krijgen. Welke tools zijn er beschikbaar? Hoe werken ze? Welke tool gebruik je voor welke behoefte? Kunnen tools elkaar versterken als ze in combinatie worden toegepast? Deze en andere vragen zullen worden beantwoord tijdens dit event.

Organisatie: Stichting Circulair Bouwen
in samenwerking met Optimal Planet.
Nadere informatie: volgt binnenkort.
Contact: info@circulairbouwen.org

5. De ontwikkelingen en mogelijkheden
van bio-based producten.

De datum is binnenkort bekend.

Tijdens deze bijeenkomst gaan wij in op de ontwikkelingen die gaande zijn rondom bio-based bouwmaterialen en -producten, zowel voor de inrichting rondom de infrastructuur als voor de infrastructuur zelf. Bio-based materialen bieden door hun specifieke technische eigenschappen zoals licht gewicht, flexibiliteit, trilabsorptie en taaiheid een interessante invulling. Bovendien hebben zij een positief effect op de CO2-balans van projecten.

Organisatie: Stichting Circulair Bouwen
in samenwerking met Stichting Agrodome.
Nadere informatie: volgt binnenkort.
Contact: info@circulairbouwen.org

Het project

Wij werken in Oost-Nederland met mkb-bedrijven aan de concrete realisatie van circulaire weginfrastructuur. We willen komen tot haalbare circulaire proposities, een betere uitvraag en professioneel opdrachtgeverschap. Anders en beter met elkaar samenwerken en leren door alle keten-partijen staan hierbij centraal. We organiseren een serie actieve werksessies: sessies per thema (financiën, juridische aspecten, materialen, ict, etc.) en sessies gericht op alliantievorming. Het geleerde gaan we vervolgens toepassen in enkele concrete projecten. We werken toe naar een blauwdruk en opschaling. De voortgang en uitkomsten zullen we actief delen. De opgedane kennis en ervaringen worden geborgd in de Stichting Circulair Bouwen en de Stichting Agrodome.

U bent van harte welkom om mee te doen!

 • mkb-bedrijven
  (aannemers en bouwers, sloopbedrijven, toeleveranciers van materialen, grondstoffenleveranciers, etc.)
 • overheden
  (inkopers, projectleiders)
 • NGO's
 • beleidsmakers en bestuurders
  (openbare ruimte, gww en bouw, etc.)
 • platforms en brancheorganisaties
 • financiers en juristen
 • opdrachtgevers
 • kennisinstellingen
Acht logos
Bovenstaande activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie.
OP-Oost+ondertitel+EU-logo-CMYK-2014-11-D03.indd

Contact

U staat op onze verzendlijst vanwege eerdere contacten met ons. Fijn als u mogelijke collega’s op dit project wilt attenderen. Indien u per abuis deze nieuwsbrief ontvangt, dan onze excuses. Afmelden of gegevens wijzigen is heel gemakkelijk: zie beide links onderaan. Aanmelden als nieuwe abonnee: ga dan naar de website www.circulairbouwen.org (vervolgens: rechter kolom, bijna bovenaan).
Kwakkenbergweg 168, 6571 GB Berg en Dal
Telefoon: 06 41 27 40 56 (Maarten Barckhof) en 06 48 15 95 26‬ (Ron van Wijk).
www.circulairbouwen.org
info@circulairbouwen.org
twitter youtube website linkedin email