Selecteer een pagina

De Stichting Circulair Bouwen staat voor een systeemaanpak om doorbraken te realiseren in het sluiten van materiaalkringlopen in de bouwsector (bouw, gww, inrichting, energie en gebiedsontwikkeling). Hierbij streven we naar een herbestemming die gelijkwaardig is aan de oorspronkelijke bestemming.
De Stichting Circulair Bouwen werkt samen met de Radboud Universiteit, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Stichting Agrodome plus de ketenpartners uit de bouw en maakindustrie samen aan het realiseren van nieuwe, duurzame samenwerkingsverbanden en daarmee nieuwe circulaire producten en processen binnen het bouwproces. De Stichting Circulair Bouwen adviseert en begeleidt partijen afkomstig uit alle geledingen van de bouw, zoals woningbouwcorporaties, afvalverwerkers, architecten, ondernemers, overheden, kennisinstellingen en vastgoedbeheerders.
Met Cirkelstad Arnhem Nijmegen bouwen we met een brede coalitie aan een strategische agenda voor de transitie naar circulair bouwen in Oost-Nederland, wat zal uitmonden in een Green Deal.
Wat wij vooral willen aantonen is dat we NU al ontzettend veel (per direct) in praktijk kunnen brengen via concrete projecten, als we het maar met de juiste partners doen en dit goed organiseren. Vandaar onze slogan: het kan wél!

een initiatief van GFSC Consultants and Engineers en Synerco Communicatie