Selecteer een pagina

Een gezonde wereld voor iedereen

Een gezonde wereld voor iedereen. Door de lock-down is de lucht in China nu veel schoner dan voorheen. Daardoor overléven er meer mensen dan dat er aan corona sterven. Het virus moeten we fors bestrijden. Én we moeten nu nadenken over het leven na corona, los van linkse of rechtse agenda’s.
Globalisering levert veel op, maar maakt ons erg afhankelijk en kwetsbaar. Onze ‘virale economie’ is onhoudbaar. De aarde putten we uit, ons water bevat plastic en de lucht is vies. Nu miljarden pompen in niet duurzame sectoren is kortzichtig en dom. Werken aan herstel van onze biosfeer is van levensbelang: aarde, akkers, rivieren, zee, lucht en bossen.
Alleen een schone economie mag groeien. Vervuilende sectoren laten we krimpen. Het is urgent, dus komen er net als nu bij corona persconferenties en dagelijkse updates, miljardeninvesteringen en stimuleringsprogramma’s voor energietransitie, klimaatadaptatie en de omschakeling naar een circulaire economie. We gaan van hebben en consumeren naar lenen en gebruiken en van eigenbelang, korte termijn winst en exclusiviteit naar verbondenheid, lange termijn welzijn en inclusiviteit.
Burgers, studenten, overheden en bedrijven gaan op nieuwe manieren samenwerken. Ze creëren nieuwe vormen van business waarbij onze gezondheid en welzijn voorop staan.