Selecteer een pagina

Geslaagde marktuitvraag Medel

Het bouwteam Medel (Ploegam plus Bedrijvenpark Medel) organiseerde op 3 oktober 2018 samen met Stichting Circulair Bouwen en Optimal Planet een marktuitvraag. Na een inleiding en uitleg door Ron van Wijk, Bas Jansen en Reinier de Nooij en een korte inspirerende werkvorm om de deelnemers in de creatieve stand te zetten olv Mirjam Wittenberg gingen de deelnemers aan de hand van diverse thema’s met elkaar in gesprek. We zijn verheugd over de vele creatieve oplossingen en ideeën die werden gedeeld door de aanwezigen. Een paar partijen konden helaas niet aanwezig zijn, onder andere vanwege de Innovation Expo de dag erna, en hebben per e-mail hun inbreng geleverd. Dank allen hiervoor!
Het bouwteam heeft alle ingebrachte ideeën en suggesties met betrekking tot de drie thema’s (weg, water, oeververbinding) inmiddels geordend tot een ‘long list’. Op dit moment vindt er een proces plaats waarbij deze lijst wordt teruggebracht tot een ‘short list’. Daarbij vindt er een toetsing plaats aan de hand van de doelstellingen van het project met inachtneming van de aangebrachte accenten op circulariteit volgens het 10 R model (zie ook de presentatie). Vervolgens zullen concrete opties worden doorgerekend met de rekentool (Optimal Scan). Op basis van de ‘beste scores’ zal een definitieve keuze worden gemaakt. Partijen waarvan hun product wordt meegenomen in de Optimal Scan zullen op korte termijn worden benaderd voor het aanleveren van aanvullende informatie.
We gaan nu in het bouwteam wikken en wegen, passen en meten, om binnen de grenzen te komen tot het hoogst haalbare circulaire ontwerp!

Dus wordt vervolgd!

Bovenstaande maakt deel uit van het Efro-project Hotspot Circulaire Weginfrastructuur.