Selecteer een pagina

Global Bicycle Experience

De Global Bicycle Experience is een bezoekerscentrum dat de Nederlandse fietscultuur uitdraagt, een testcentrum voor zowel oude als nieuwe fietstechnologie en tot slot een testlocatie voor nieuwe duurzame vormen van fietsinfrastructuur. Het is nu nog een plan op papier. De komende periode moet er meer draagvlak en financiering voor gevonden worden. De Fietsersbond heeft steun toegezegd bij het uitwerken van de plannen tot een gezonde business case en het inzetten van hun netwerk voor bijvoorbeeld crowdfunding. Ook de Dutch Cycling Embassy (DCE) heeft interesse om mee te werken. We roepen belangstellende partijen op om zich te melden bij Maarten Barckhof.

Nederland is hét fietsland in de wereld. In andere landen wordt de fiets ook gebruikt, maar nergens vind je zoveel fietsen bij elkaar en zo’n grote verscheidenheid aan fietsen, fietsinfrastructuur en fietsmaatregelen. De technische ontwikkeling van de fiets en de aanleg van fietspaden kent een lange en boeiende geschiedenis. Ook de culturele aspecten zijn interessant. De fietsen zelf en bijbehorende kennis en knowhow vormen naast watermanagement en onze hightech landbouw een van onze belangrijke exportproducten. Deskundigen uit de hele wereld komen bij ons kijken om van ons te leren. Dat is iets om trots op te zijn!

Voor duurzame mobiliteit, volksgezondheid, werkgelegenheid, toerisme, leefbare plattelandsregio’s, werken en aan klimaatdoelen, bereikbaarheid van binnensteden en meer: we hebben de fiets nodig. Het fietsgebruik groeit en zal de komende jaren alleen maar blijven groeien. Dit geldt niet alleen voor Nederland, maar is wereldwijd het geval. De Nederlandse fietsindustrie is een prachtige, veelzijdige en bijzonder innovatieve sector waar economische, ecologische en sociale waarde wordt gecreëerd. Deze fietssector is uitermate innovatief en groeit op het moment als kool. In tegenstelling tot andere sectoren is er echter nauwelijks sprake van georganiseerde en langdurige samenwerking tussen de deelgebieden, laat staan dat er afgestemde en geïntegreerde kennisontwikkeling, promotie, marketing en publieksvoorlichting is.

Dat is precies de inzet van dit plan. De Global Cycle Experience is een publiek-private samenwerking die Nederland als internationale koploper op het terrein van de fiets en bijbehorende infrastructuur wil promoten. We richten ons daarbij op een breed publiek en organiseren mogelijkheden voor het bedrijfsleven en onderzoekcentra om aan te haken. De Global Cycle Experience is een toeristische attractie van formaat en kan tevens een enorme boost geven aan de verdere doorontwikkeling en verduurzaming van de fietsmobiliteit in Nederland en ons op de kaart zetten als hét internationale kenniscentrum in de wereld. De synergie tussen de deelnemende partijen, de veelzijdige insteek en het feit dat er geen harde afbakening is tussen de doelgroepen maken de GCE tot een sterk concept.

Een voorlopig projectplan is al gereed.Partijen die zich herkennen in de missie en doelstellingen van het centrum en die willen participeren nodigen we van harte uit om zich te melden!

Global Bicycle Experience

Maarten Barckhof
GBE@xs4all.nl
telefoon 06 41 27 40 56