Selecteer een pagina

Innovative Bicycle Paths op Innovation Expo 2018

4 oktober 2018, Rotterdam

Voor een aandachtig luisterend publiek presenteerde Stichting Circulair Bouwen plannen om te komen tot innovatieve fietspaden. Er zijn veel prachtige circulaire / duurzame /bio-based producten op de markt, die nog veel te weinig worden toegepast. Ook kan ICT hierin een grote rol gaan spelen, bijvoorbeeld in de vorm van deelfietsen en in de afstemming met andere vervoersmodaliteiten. Om circulaire weginfrastructuur tot stand te brengen, is het nodig om de bouwketen anders te gaan organiseren. Want deze innovatieve producten zijn in aanschaf (soms, maar niet altijd) wat duurder, op langere termijn leveren ze groot voordeel op. Stichting Circulair Bouwen heeft daarmee ruime ervaring.
Een derde punt wat we hebben uitgelicht, is een geïntegreerde aanpak om onze Nederlandse fietsindustrie breed te promoten, met de combi van fietsinnovaties en fietsinfrastructuur. Daarvoor zien we diverse mogelijkheden, samen met bedrijfsleven, NGO’s (de Fietsersbond, de Dutch Cycling Embassy), onderwijs en overheden. De werktitel is: Global Bicycle Experience. Dit is een privaat-publieke samenwerking, zowel gericht op ontwikkeling en testen van nieuwe innovaties als ook op een breder publiek.
Bij dit alles willen we aansluiten bij de Hotspot Circulaire Weginfrastructuur (zie hier). Een fantastische opsteker is, dat we samen met de Gemeente Zevenaar op 3 oktober 2018 de Koopwijsprijs 2018 hebben gewonnen! (zie hier)
Fietsen is schoon en duurzaam, laten we dan zorgen dat de bijbehorende infrastructuur dat ook is!