Selecteer een pagina

Veel geleerd, nu uitbreiden en opschalen

28 mei 2018

Het symposium ‘Leren van de aanpak in Zevenaar. Een circulair fietspad van grasfalt en grasbeton’ werd erg goed bezocht. Naast vele deskundigen afkomstig uit het bedrijfsleven en ambtenarij (inkoop, bouw, aanbesteding, etc.) waren er bestuurders vanuit diverse overheden aanwezig. Na een voordracht vanuit de Stichting Circulair Bouwen over techniek, organisatie en meetmodellen werd het fietspad officieel geopend door gedeputeerde Michiel Scheffer van de Provincie Gelderland en wethouder Carla Koers van de Gemeente Zevenaar. Als vertegenwoordiger van de staatssecretaris was mevrouw Van Gilst aanwezig. Alle partijen spraken de wens uit, dat er meer projecten als deze tot stand gaan komen. Als waardering voor het bouwteam kreeg Zevenaar het circulaire Estafettestokje overhandigd door Michiel Scheffer en kregen alle partijen, waaronder de Stichting Circulair Bouwen, als dankbetuiging het bijbehorende certificaat uitgereikt.

Een kort filmpje (2 minuten) over het bouwteam, het proces en het resultaat kunt u hier bekijken.

Een iets langer filmpje (ruim 8 minuten) over het symposium is hier te zien.