Selecteer een pagina

Madaster, Buro Boot en Stichting Circulair Bouwen werken samen aan de nationale grondstoffenbank

30 november 2017, Nieuwegein

Madaster heeft als doel afval te elimineren door materialen een identiteit te geven. Het platform fungeert als een publieke, online bibliotheek van materialen in de gebouwde omgeving. Buro Boot is een ingenieursbureau dat opdrachtgevers ontzorgt bij het duurzaam en functioneel inrichten van de omgeving. Samen met de Stichting Circulair Bouwen wordt de Madaster systematiek nu toegepast op bestaande sloop- en verbouwingsprojecten. Dit omvat onder andere het inventariseren van potentieel voor hergebruik beschikbare materialen, het desgewenst tijdelijk opslaan hiervan, het zo mogelijk bewerken er van tot en met tijdig aan de markt kenbaar maken via een digitale marktplaatsomgeving. Doel is om een uniforme systematiek te ontwikkelen en alle opgedane kennis samen te brengen in een handboek zodat alle stakeholders zelf hiermee aan de slag kunnen (opschaling).

https://www.buroboot.nl/nieuws/nederland-circulair-in-2050