Selecteer een pagina

Milieustraat nieuwe stijl: de Grondstoffenbank van de toekomst.

Met milieustraten en gemeentewerven hebben gemeenten een belangrijke troef in handen om de omschakeling naar de circulaire economie te faciliteren en te bespoedigen. In de ontwikkeling naar een circulaire bouw kunnen deze locaties bijvoorbeeld een rol vervullen in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van (bouw)grondstoffen.
Komen er bij u grondstoffen of bouwmaterialen vrij en wilt u serieus werk maken van circulaire economie, neemt u dan contact op met Maarten Barckhof (T: 06-41274056) of Simon de Koning (T: 026-7507535). Dan gaan we met u in gesprek en helpen u op weg
Dit artikel is verschenen in het blad GRAM van april 2018 en is HIER IN ZIJN GEHEEL te lezen.