Selecteer een pagina

Op weg naar een Nationale Grondstoffenbank!

De Stichting Circulair Bouwen, aangesloten bij Cirkelstad, en Madaster werken samen aan het realiseren van een Nationale Grondstoffenbank. Lees en download ons persbericht hier. Wij roepen partijen met ambitie op – het bedrijfsleven, overheden, vastgoedeigenaren en -beheerders – om vraag en aanbod met elkaar te verbinden en samen met ons concrete stappen te zetten in de transitie naar een circulaire economie. In enkele gemeenten worden pilots gestart om vervolgens deze aanpak in een andere gemeente, regio of provincie verder uit te rollen. De systematiek en opgedane kennis wordt samengevat in een handboek waarmee alle stakeholders vervolgens zelf aan de slag kunnen.

Voor meer informatie:
Stichting Circulair Bouwen, info@circulairbouwen.org
Maarten Barckhof (06 41 27 40 56) en Ron van Wijk (06 48 15 95 26)
Madaster, info@madaster.com
telefoon 085 065 7436