Selecteer een pagina

Regio Utrecht ondertekent de Green Deal Cirkelstad

Op 17 juni hebben meer dan 40 partijen uit de Utrechtse regio de Green Deal Cirkelstad getekend (zie landelijke website voor meer informatie: http://www.cirkelstad.nl/regio-utrecht-ondertekent-de-green-deal-cirkelstad/). Hiermee hebben ze commitment gegeven om werk te maken van steden zonder afval, zonder uitval. Dat gebeurt door de materialen die vrijkomen bij het slopen, renoveren of beheren van gebouwen terug te brengen in de kringloop. Daarbij worden mensen uit de stad direct betrokken, geen uitvallers dus.
Lot van Hooijdonk, wethouder van Utrecht, tekende namens de U10: Utrecht en de tien omliggende gemeenten samen (Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Vianen, Woerden en Zeist:). Wat zou het mooi zijn, als we dit in de regio Arnhem Nijmegen ook voor elkaar gaan krijgen!

Cirkelstad Arnhem-Nijmegen werkt aan een eigen green deal voor deze regio, waarbij marktpartijen, gemeenten, kennisinstellingen, het rijk en maatschappelijke organisaties elkaar gaan inspireren om circulaire ambities waar te maken in de vorm van projecten en concrete business cases. Heeft u ook circulaire ambities? Meld u aan voor de kick-off bijeenkomst op 6 juli!