Selecteer een pagina

Conferentie roept op tot betere samenwerking in stedelijke gebieden

Op 7 en 8 april 2016 vond in Utrecht de internationale conferentie ‘Sustainable Built Environment – Transition Zero’ plaats. Ondernemers, ambtenaren en wetenschappers uit heel Europa en daarbuiten waren hierbij aanwezig. Voorzitter op dag 2 was Jacqueline Cramer, ex-minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieu (destijds VROM), hoogleraar Duurzaam Innoveren aan de UU en tevens de burgemeester van Cirkelstad.

Uit diverse studies blijkt, dat een bottom-up aanpak op basis van vrijwilligheid weliswaar leidt tot het ontwikkelen van ‘good practices’, maar dat de effecten hiervan erg beperkt zijn. Dit komt vooral door de complexiteit: er zijn diverse ketens, veel schaalniveaus en betrokkenheid van zeer veel partijen.
De oproep is, om dit niet aan één enkele partij of overheid over te laten, maar te komen tot een geïntegreerde aanpak met alle ketenpartijen, overheden, architecten en andere betrokkenen. We moeten beter gaan samenwerken op alle schaalniveaus en kennis gaan delen op het gebied van organisatie, communicatie en bouwprocessen. Dit is precies waaraan Cirkelstad nu aan het bouwen is.

 

http://www.hu-conferenties.nl/index.php/sbe16/