Selecteer een pagina

Stichting Circulair Bouwen organiseert in 2019 een serie congressen en events over circulair bouwen.

Circulair bouwen: de uitdagingen zijn groot en de ambities zijn fors. De bouwsector veroorzaakt veel CO2-uitstoot en verbruikt veel grondstoffen en energie. Daarnaast is er nauwelijks hoogwaardig hergebruik van materialen. Er wordt veel gesproken en gestudeerd, maar bedrijven, opdrachtgevers en overheden zijn nog erg afwachtend. Dat moet anders en dat kán ook anders!

De thema’s van onze events zijn onder andere: recht, financiën, communicatie en organisatie, meetmodellen en bio-based materialen. De insteek is heel praktisch: we helpen opdrachtgevers, (mkb)bedrijven en overheden op weg en stimuleren hen om concrete stappen te gaan zetten op weg naar een circulaire economie.
Wij roepen u op, om vooraf met vragen en cases te komen. Bij ieder event zijn experts aanwezig en zij zullen uw input zoveel mogelijk behandelen. Doe ook mee en meld je aan. Samen kunnen we het verschil maken.

GEWEEST Congres nr. 1, Juridische risico’s en kansen voor circulair bouwen, 11 april 2019. Samen met Nysingh Advocaten en Notarissen. Algemene tekst: klik hier.
Het volledige programma van congres nr. 1: klik hier.

GEWEEST Congres nr. 2, Circulariteit en financiën in de infrasector, 13 mei 2019. Samen met Rabobank Real Estate Finance. klik hier.
Het volledige programma van congres nr. 2: klik hier.

GEWEEST Congres nr. 3, Bio-based business-modellen in de infrasector, 12 juni 2019. Samen met Stichting Agrodome (bio-based producten).
Aankondiging plus het volledige programma van congres nr. 3: klik hier.

=> Herfst en winter 2019 Congres/event nr. 4, Living Labs Circulaire Weginfrastructuur: samenwerking en co-creatie. Een serie van 3 werksessies voor genodigden. Stichting Circulair Bouwen samen met hoogleraren en onderzoekers van het Institute for Science in Society (RU Nijmegen).

GEWEEST Congres nr. 5, Tools en meetmodellen voor circulariteit, 25 november 2019.
Stichting Circulair Bouwen en Optimal Planet samen met NEN, CB’23, Nibe en W/E adviseurs. Locatie: Provinciehuis Overijssel, Zwolle, 14.00 – 17.00 uur.
Het definitieve programma is bekend!: klik hier.
Via onze nieuwsbrief blijft u op de hoogte. Aanmelden rechts-boven op onze home-page.

=> SLOT-EVENT van de Hotspot Circulaire Weginfrastructuur. Congres waarbij alles samenkomt! 14 januari 2020.
Stichting Circulair Bouwen samen met diverse partijen. Locatie: ‘De Fietser’, Akulaan 2, 6717 XN Ede, 14.00 – 17.00 uur. (op een paar minuten lopen vanaf station Ede-Wageningen)
Fietsen is schoon, duurzaam en gezond. Fietsen is noodzakelijk voor leefbare steden, een vitaal platteland en het behalen van onze klimaatdoelstellingen. Helaas worden bij de aanleg van fietspaden veel grondstoffen gebruikt en komt er veel CO2 vrij. Dat wringt en dat botst met onze nationale circulaire doelstellingen. Kortom, dat moet anders.
Binnen de Hotspot Circulaire Weginfrastructuur hebben we laten zien, dat het ook anders kán! Om samen circulaire stappen te kunnen zetten moet het gehele plaatje kloppen. Financiën, juridische aspecten, communicatie, organisatie en co-creatie, circulaire aanbesteding maar ook de stap naar ontwikkeling van innovatieve biobased producten en het meetbaar maken van circulariteit. We hebben de afgelopen twee jaar met al deze onderdelen geoefend, ervaringen opgedaan, kennis gebundeld en gedeeld en alle stappen van het circulaire proces doorlopen. Deze uitkomsten willen we heel graag met u delen.
En vervolgens gaan we nog een flinke stap verder. We gaan op basis van deze ervaringen systematisch werken aan opschaling. Dat doen we onder begeleiding van de Radboud Universiteit in de vorm van een Living Lab. Dit is een zeer praktische en efficiënte methode bedoeld voor complexe uitdagingen, zoals de transitie naar een circulaire bouw-economie. We vertellen u graag over deze geïntegreerde co-creatie aanpak. Vervolgens kunt u zelf ervaren hoe deze methodiek werkt. Tenslotte vertellen we u, hoe u zich als overheid, opdrachtgever, (bouw)bedrijf, onderwijsinstelling of ngo/burgerinitiatief bij dit Living Lab Circulaire Fietsinfrastructuur kunt aansluiten.
De tijd van afwachten en losse pilots is voorbij. We dagen u uit en helpen u op weg.Wilt u serieus werk gaan maken van circulaire weginfrastructuur en opschaling, komt u dan naar ons slotcongres in De Fietser in Ede op 14 januari 2020!
Programma: klik hier.
Aanmelden kan al: info@circulairbouwen.org

Deze bijeenkomsten organiseren we vanuit de Hotspot Circulaire Weginfrastructuur, een twee jaar durend programma betaald met provinciaal en Europees geld. Het doel is om te komen tot circulaire fietspaden en wegen en circulaire business.