Selecteer een pagina

Stichting Circulair Bouwen organiseert in 2019 een serie congressen en events over circulair bouwen.

Circulair bouwen: de uitdagingen zijn groot en de ambities zijn fors. De bouwsector veroorzaakt veel CO2-uitstoot en verbruikt veel grondstoffen en energie. Daarnaast is er nauwelijks hoogwaardig hergebruik van materialen. Er wordt veel gesproken en gestudeerd, maar bedrijven, opdrachtgevers en overheden zijn nog erg afwachtend. Dat moet anders en dat kán ook anders!

De thema’s van onze events zijn onder andere: recht, financiën, communicatie en organisatie, meetmodellen en bio-based materialen. De insteek is heel praktisch: we helpen opdrachtgevers, (mkb)bedrijven en overheden op weg en stimuleren hen om concrete stappen te gaan zetten op weg naar een circulaire economie.
Wij roepen u op, om vooraf met vragen en cases te komen. Bij ieder event zijn experts aanwezig en zij zullen uw input zoveel mogelijk behandelen. Doe ook mee en meld je aan. Samen kunnen we het verschil maken.

Voor meer informatie over de thema’s, de locatie, tijden en data:
Overzicht van alle tot nu toe bekende congressen: klik hier.

GEWEEST Congres nr. 1, Juridische risico’s en kansen voor circulair bouwen, 11 april 2019, algemene tekst
: klik hier.
Het volledige programma van congres nr. 1: klik hier.

GEWEEST Congres nr. 2, Circulariteit en financiën in de infrasector, 13 mei 2019: klik hier.
Het volledige programma van congres nr. 2: klik hier.

****ACTUEEL*** Congres nr. 3, Bio-based business-modellen in de infrasector, 12 juni 2019:
Aankondiging plus het volledige programma van congres nr. 3: klik hier.

Deze bijeenkomsten organiseren we vanuit de Hotspot Circulaire Weginfrastructuur, een twee jaar durend programma betaald met provinciaal en Europees geld. Het doel is om te komen tot circulaire fietspaden en wegen en circulaire business.