Selecteer een pagina

Stedelijke gebieden kunnen het verschil maken

Stedelijke gebieden vormen de sleutel als het gaat om de omschakeling van onze samenleving naar een duurzaam model. De meeste mensen wonen hier (50% van de wereldbevolking woont in steden), de meeste vervuiling vindt hier plaats maar hier zijn ook de beste kansen om kringlopen te sluiten (bouwmaterialen, energie, etc.). Dat leidt tot een echte transformatie en een gezonde leefomgeving (green cities, zero-energy, low-emission), met slimme inzet van ICT (smart cities). Dit vraagt om intensieve en doelgerichte samenwerking tussen alle stakeholders, inclusief overheden.

Vorig jaar nog, op 24 maart 2015, deed professor Jan Rotmans hiertoe een stevige oproep aan de gemeenten Arnhem en Nijmegen. Cirkelstad Arnhem Nijmegen gaat hiervoor, zoekt de verbinding met ondernemers, overheden en kennisinstellingen in onze regio en deelt kennis vanuit ons landelijke netwerk.

www.janrotmans.nl